SDU - Displayenhet

  

Ersatts av FLOCHECK P

Enheten kopplas in på Lindinvents regulatorer som användargränssnitt för inställning av parametrar samt visning av driftläge, ärvärden och larm.

Enkelt och intuitivt
Via klartextmeddelanden och en enkel menystruktur erbjuder enheten ett användarvänligt trådanslutet gränssnitt (FTP) för brukare och driftspersonal. Åtkomst för ändring av driftsparametrar kräver inloggning med kod.

Olika monteringsalternativ
Enheten kan levereras med kablaget anslutet på baksidan (FB) eller på ovansidan (FU). 

Specialvarianter
Det finns varianter av användargränssnittet med overlayer som anpassats för applikationer med dragbänk och för applikationer med dragskåp, se Flocheck F som ersatt FcF-10 respektive Flocheck V som ersatt FcV-10.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×