SBR - Styrenhet för belysning [CAN]

Via SBR kan kompletterande belysningar flexibelt knytas till belysningszoner direkt via anslutning till Lindinvents kommunikationsslinga (CAN).

  • Belysningar kan knytas till belysningszoner.
  • Belysningen kan tändas och släckas via närvarosignal från belysningszonen eller från tryckknapp.
  • Teknik för att eliminera störningar på ledningsnätet vid samtidig tändning av flera armaturer.
  • Via anslutning till rumsklimatstyrning kan loggning ske av brytningar och tändtid.

Reläfunktion, anslutningar och styrelektronik finns integrerade i dosan.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×