RVC - Rumsventilationsregulator

  

Ersatts av RCC

Regulator RVC konstanthåller temperatur och/eller koldioxidhalt i en lokal genom att reglera luftflödet i till– eller frånluftskanalerna. Dessutom konstanthåller RVC balansförhållandet mellan olika utrymmen genom att till-/bortföra en viss mängd luft beroende på hur mycket som bort- /tillförs.

Användargränssnitt
Följande användargränssnitt kan inom behovsstyrd ventilation anslutas till RVC:

  • Displayenhet SDU med klartextmeddelanden och lysdioder för status (via kabel)
  • Palm-handdator med SDU-program (via IR)
  • Mini-DUC CMA (via CAN-protokoll)
  • Webbserver AMS (via mini-DUC CMA)
  • Överordnat system (via mini-DUC CMA) 

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×