RCX - Rumsklimatsregulator

NB: RCX ersattes  under Q4 2021 av RCXb som uppfyller exakt samma funktion som RCX fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

 

RCX är avsedd för behovsstyrning av rumsklimat i större utrymmen där tilluft fördelas med reaktiva eller passiva tilluftsdon. Rumsklimatet styrs med utgångspunkt från undertempererad luft på ett sätt som optimerar energianvändningen. Regulatorn ingår i rumsklimatstyrning DCV-RC. Regulatorn stödjer ett antal funktioner:

  • Kanalmonterad aktiv styrning av tilluftsflöde till ett antal reaktiva eller passiva tilluftsdon.
  • Kan med hjälp av närvarogivare aktivera närvaroflöde och belysning.
  • Kan styra tilläggskyla och värme i sekvens.
  • Kanaltemperaturgivare ingår.
  • Anslutningar för en rad externa givare.
  • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
  • Ansluts via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för samverkan med andra noder eller överordnat system.
  • Inställning eller avläsning av parametrar kan göras trådlöst via IR eller via FTP-kabel från användarpanel DHP alternativt via webbgränssnitt LINDINSPECT eller annat överordnat system.

RCX styr luftflöden inom ett stort intervall, vanligtvis kanalhastigheter mellan 0,3 och 6 m/s. Då undertempererad luft används är det viktigt att klara riktigt låga flöden för att undvika utkylning av rum med kraftigt varierande belastning.

RCX har ersatt tidigare rumsklimatsregulator RCC.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×