PILCAT (PC) - Mjukvara

  

Ersatts av DHP

PILCAT är programvara för PC och används tillsammans med U2IR för att kommunicera lokalt med don för behovsstyrd ventilation. Med PILCAT kan man göra inställningar, läsa värden, spara inställningar och felsöka. Till exempel kan man ställa in börvärde för temperatur och läsa av aktuell rumstemperatur.

Applikationen kräver Windows med dotnetfx35 (kan laddas ner här)

Ladda ner applikationen och enhetsprofiler
PILCAT_paket

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×