X

OSF - Omställare fönsterbänk

 

 Ersatts av DRP

Denna omställare är till för att användaren av ett klimatsystem lätt ska kunna ändra börvärdet för temperaturen.

×
×

Vill du att vi kontaktar dig?