MPS - Multisensor

MPS är en multisensor avsedd att användas tillsammans med tilluftsbafflar och klimatbaffelregulator BCX. Sensorn monteras i baffelns underliggande raster och har följande funktioner:

  • Temperaturgivare (NTC)
  • Närvarodetektor (PIR)
  • Trådlös IR-kommunikation

Se produktbeskrivningen för en montageanvisning.

 

 

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×