LCX - Labklimatsregulator

NB: LCX ersattes  under Q4 2021 av LCXb som uppfyller exakt samma funktion som LCX fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

LCX är avsedd för behovsstyrning av rumsklimat i laboratorier. Rumsklimatet styrs med utgångspunkt från en aktiv frånluftsreglering som balanseras upp av undertempererad tilluft. Regulatorn ingår i rumsklimatstyrning DCV-LC. Regulatorn stödjer ett antal funktioner:

  • Kanalmonterad aktiv styrning för anpassning av det totala frånluftsflödet i ett laboratorium.
  • Kan styra tilläggskyla och värme i sekvens.
  • Kanaltemperaturgivare.
  • Anslutningar för en rad externa givare.
  • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
  • Ansluts via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för samverkan med andra noder eller överordnat system.
  • Inställning eller avläsning av parametrar kan göras trådlöst via IR eller via FTP-kabel från användarpanel DHP alternativt via webbgränssnitt LINDINSPECT eller annat överordnat system.

 

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×