LAFL - Dragavbrottsregulator

NB: LAFL ersattes  under Q4 2021 av LAFLb som uppfyller exakt samma funktion som LAFL fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

Dragavbrottsregulatorn LAFL bidrar till en säker arbetsmiljö genom att konstanthålla ett undertryck i LAF-bänkens dragavbrott.

  • Konstanthåller undertryck i dragavbrott genom att styra ett spjäll i frånluftskanalen.
  • LAF-bänken arbetar kontinuerligt i det driftsläge där LAFL reglerar för att bibehålla önskat undertryck i dragavbrottslådan.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Dragavbrottsvakt FLOCHECK P ansluts som fast panel och en del av säkerhetsutrustningen i labmiljö. Ett akustiskt och/eller optiskt larm aktiveras då uppmätt undertryck inte ligger inom föreskrivna gränsvärden.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×