LAFC - LAF-bänksregulator

 

     

Ersatts av LAFL

Regulatorn LAFC garanterar säker arbetsmiljö genom att konstanthålla korrekt undertryck i LAF-bänkens dragavbrott.

Användargränssnitt
LAFC används inom behovsstyrd ventilation tillsammans med användargränssnittet SDU som har klartextmeddelanden och lysdioder för status. Dessutom kan följande anslutas till LAFC:

  • CMA - Mini-DUC (via CAN-protokoll)
  • Överordnat system (via mini-DUC CMA)

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×