IOL - Styrenhet för I/O

Styrenhet IOL används för att kunna läsa och förmedla analoga och digitala in- och utsignaler via kommunikationsslinga (CAN) och överordnat system.

Funktion

  • Agerar brygga mot överordnade system åt I/O-komponenter som är inkopplade på någon av dess plintar. Åtkomst kräver programmering i överordnat system.
  • IOL har en förprogrammerad funktion. Funktionen medger att en analog extern flödessignal kan hämtas in via AIN för att sedan skickas till flödeszon.
  • Ansluts via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Ärvärden på in- och utsignalsnivåer kan avläsas.
  • Utsignalsnivåer kan styras från LINDINTELL/LINDINSPECT® via kommunikationsslinga (CAN).

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×