GTVV - Temperatur- och luftkvalitetsgivare vägg

 

    

GTVV är en kombinerad temperatur och ­luftkvalitetsgivare för ­väggmontage i ­rumsmiljö. Givaren är avsedd för ­reglering med ­rumsklimatsregulator RCC, labklimatsregulator LCC eller ett aktivt tilluftsdon.

Funktion
Temperaturgivaren lämnar utsignal 0-10 V för området 13-43 ºC. Luftkvalitetsgivaren lämnar utsignal 0-10V för området 450-2000 ppm till den anslutna regulatorn.

Genom anpassning av förstärkning kan andra temperaturintervall uppnås. Luftkvalitetsgivaren detekterar såväl halten av koldioxid som en rad andra emissioner (VOCs, Volatile Organic Compounds) vilka normalt alstras där människor vistas.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×