X

GTVD - Temperatur- och luftkvalitetsgivare kanal

 

    

GTVD är en kombinerad temperaturgivare och luftskvalitetsgivare avsedd för montage i kanal. Givarna är monterade i gemensam enkeldosa med insticksrör. GTVD är avsedd för reglering med rumsklimatsregulator RCC eller ett aktivt tilluftsdon.

Funktion
Temperaturgivaren lämnar utsignal 0-10 V för området 13-43ºC. Luftkvalitetsgivaren lämnar utsignal 0-10V för området 450-2000 ppm till den anslutna regulatorn.

Luftkvalitetsgivaren detekterar såväl halten av koldioxid som en rad andra emissioner (VOCs, Volatile Organic Compounds) vilka normalt alstras där människor vistas.

×
×

Vill du att vi kontaktar dig?