GTVD - Temperatur- och luftkvalitetsgivare kanal

 

    

GTVD är en kombinerad temperaturgivare och luftskvalitetsgivare avsedd för montage i kanal. Givarna är monterade i gemensam enkeldosa med insticksrör. GTVD är avsedd för reglering med rumsklimatsregulator RCC eller ett aktivt tilluftsdon.

Funktion
Temperaturgivaren lämnar utsignal 0-10 V för området 13-43ºC. Luftkvalitetsgivaren lämnar utsignal 0-10V för området 450-2000 ppm till den anslutna regulatorn.

Luftkvalitetsgivaren detekterar såväl halten av koldioxid som en rad andra emissioner (VOCs, Volatile Organic Compounds) vilka normalt alstras där människor vistas.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×