FLL - Flödesregulator 2-läges

NB: FLL ersattes  under Q4 2021 av FLLb som uppfyller exakt samma funktion som FLL fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

Flödesregulator FLL är avsedd för 2-lägesstyrning av luftflödet i en dragbänk eller för motsvarande tillämpning i en till- eller frånluftskanal.

  • Konstanthåller luftflödet igenom en dragbänk genom att styra ett spjäll i frånluftskanalen.
  • Regulatorn upprätthåller ett angivet normalflöde men kan via använvändarpanel ställas för att tillfälligt styra mot ett angivet minflöde.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Regulatorn har parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.
  • Dragbänksvakt FLOCHECK F beställs separat och ansluts som fast panel och en del av säkerhetsutrustningen i labmiljö. Panelen används för att manuellt kunna växla driftslägen och som en del i skyddsutrustningen. Via panelen uppmärksammas personal vid luftflöden som inte ligger inom föreskrivna gränsvärden.

Ersätter tidigare flödesregulator 2-stegs FLC

 

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×