FLC - Flödesregulator

 

     

Ersatts av FLL

Regulator FLC är avsedd för dragbänksstyrning men kan också användas inom komfortventilation i de specialfall där man skall trigga olika flödesnivåer från extern DUC/tryckknapp eller dylikt. Se flödesstyrning DCV-BL och flödesregulator FBL för ren konstantflödesstyrning i ett läge.

Stort spann mellan min- och maxflöde
Det unika med vår flödesmätning är att elektroniken i kombination med flödesgivaren möjliggör väldigt låga minhastigheter i kanalen: 0,2 m/s för komfortventilation och 0,5 m/s för skyddsventilation (på grund av högre noggrannhetskrav). Maxhastigheten ligger på ca 7 m/s, vilket normalt är klart högre än en praktiskt användbar maxhastighet (ljudkrav och tryckfall).

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×