FcV-10 - Dragskåpsvakt

  

Ersatts av FLOCHECK V.

FLOCHECK V är en användarpanel som kopplas till dragskåpsregulatorn FCC för visning av driftsläge, ärvärden och larm. Enheten används också för att göra de inställningar av systemet som reglerar lufthastigheten i dragskåpets öppning.

Enkelt och intuitivt
Med klartextmeddelanden och både optiskt och akustiskt larm, är FLOCHECK V en panel för dragskåpsbrukaren och samtidigt ett gränssnitt med olika behörighetsnivåer för behörig driftspersonal
.

Monteringsalternativ
Enheten ska beställas med kabel ansluten på baksidan (FB) eller med kabelanslutning på toppen (FU)
.

Kalibrering och inställning av flödesregulatorn
Med en luftflödesmätare kan regulatorn kalibreras och justeras via ansluten FLOCHECK V.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×