FCL - Dragskåpsregulator

FCLb ersätter tidigare dragskåpsregulatorer FCC och FCL under våren 2022.

Dragskåpsregulatorn FCL garanterar säker arbetsmiljö genom att konstanthålla korrekt lufthastighet i dragskåpets lucköppning oberoende av luckans öppning upp till markerad säkerhetsnivå.

  • Reglerar med snabbhet och noggrannhet, via spjällmotor, lufthastigheten i dragskåpsluckans öppning till 0,5 m/s oavsett luckans öppningshöjd upp till markerad säkerhetshöjd.
  • Är utrustad med en intern lufthastighetsmätare.
  • En medföljande mätsond för lufthastighet monteras inne i dragskåpet och ansluts via medföljande slang till FCL.
  • En medföljande referensslang slang gör det möjligt att vid behov flytta punkten för referenstryck så att störande luftrörelser i omgivningen kan undvikas.
  • Via användarpanel kan operatören av dragskåpet tillfälligt välja nöd- eller riggläge. I nödläge höjs lufthastigheten medan ett akustiskt och optiskt larm aktiveras. I riggläge sänks lufthastigheten till ett beredskapsläge.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
  • Regulatorn har parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.
  • Dragskåpssvakt FLOCHECK V beställs separat och ansluts som fast användarpanel. Panelen används för att manuellt kunna växla driftslägen och som en del i skyddsutrustningen. Via panelen uppmärksammas personal vid lufthastigheter som inte ligger inom föreskrivna gränsvärden.
  • Elförreglingskontaktorn EFK kan anslutas. Via EFK kan FCL bryta spänningen till eluttag vid larm för att exempelvis undvika risk för explosioner vid hantering av brandfarliga substanser.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×