FcF-10 - Dragbänksvakt

  

Ersatt av FLOCHECK F 

FLOCHECK F är en användarpanel som kopplas till flödesregulator FLC för visning av driftläge, ärvärden och larm. Enheten används också för att göra de inställningar av systemet som reglerar luftflödet genom dragbänken.

Enkelt och intuitivt
Med klartextmeddelanden och både optiskt och akustiskt larm, är FLOCHECK F ett användarvänligt gränssnitt med olika behörighetsnivåer för brukare och driftspersonal. 

Olika monteringsalternativ
Enheten ska beställas med kabel ansluten på baksidan (FB) eller med kabelanslutning på toppen (FU).

Kalibrering och inställning av flödesregulatorn
Med en luftflödesmätare kan regulatorn kalibreras och justeras via ansluten FLOCHECK F. Det krävs alltså ingen speciell kalibrerings- /operatörspanel.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×