FCC - Dragskåpsregulator

FCLb ersätter tidigare dragskåpsregulatorer FCC och FCL under våren 2022.

Dragskåpsregulatorn FCC garanterar säker arbetsmiljö enligt AFS 2020:1, AFS 2018:1 ( föreskrift ) genom att konstant hålla korrekt lufthastighet i dragskåpets lucköppning.

FCC reglerar snabbt och noga (via en spjällmotor) lufthastigheten  i dragskåpsluckans öppning till 0,5 m/s oavsett luckans öppningshöjd (under säkerhetshöjd).
Mätsonden (inkluderad i leverans) för lufthastighet monteras inne i dragskåpet och slang dras till FCC som har intern lufthastighetsgivare.
Elförreglingskontaktorn EFK kan anslutas till FCC och bryta spänningen till eluttagen efter inställbar tid vid för låg lufthastighet för att undvika ökad risk för explosioner vid hantering av brandfarliga substanser.

Förutom normalt driftsläge kan man via ansluten panel välja nöd- eller riggläge. I nödläge höjs lufthastigheten och akustiskt och optiskt larm aktiveras. I riggläge sänks lufthastigheten och ett optiskt larm aktiveras. FCC återgår till normal drift efter inställbar tid.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×