FBL - Flödesregulator

NB: FBL ersattes  under Q4 2021 av FBLb som uppfyller exakt samma funktion som FBL fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

Regulatorn används för balansering av till- och frånluft eller för konstantflödesreglering. FBL används också för flödesmätning.

Att balansera till- och frånluft i byggnaden är viktigt av flera skäl:

  • undvika att trycka ut fuktig luft i väggarna (övertryck)
  • undvika att dra in kall luft i byggnaden - ökar energikostnaden (undertryck)
  • undvika vinande över dörrar
  • i skyddsventilation är det av yttersta vikt att tryckdifferensen gentemot andra rum är korrekt

FBL är fabrikskalibrerad och den kan levereras monterad som regulator i flödesstyrning DCV-BL eller  flödesmätning DCV-MF. Regulatorn ansluts både till 24 VAC och en ­kommunikationsslinga(CAN) via en gemensam 4-ledare.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×