FBC - Flödesbalanseringsregulator

 

    

Ersatts av FBL

Flödesbalanseringsregulatorn FBC används för att få balans mellan till- och frånluft. Denna balansen kan fås med en viss nominell offset i ett antal l/s. Att balansera till- och frånluft i byggnaden är viktigt av flera skäl:

  • undvika att trycka ut fuktig luft i väggarna (övertryck)
  • undvika att dra in kall luft i byggnaden - ökar energikostnaden (undertryck)
  • undvika vinande över dörrar
  • i skyddsventilation är det av yttersta vikt att tryckdifferensen gentemot andra rum är korrekt

Stort spann mellan min- och maxflöde
Det unika med vår flödesmätning är att elektroniken i kombination med flödesgivaren möjliggör väldigt låga minhastigheter i kanalen: 0,2 m/s för komfortventilation och 0,5 m/s för skyddsventilation (på grund av högre noggrannhetskrav). Maxhastigheten ligger på ca 7 m/s, vilket normalt är klart högre en praktiskt användbar maxhastighet (ljudkrav och tryckfall).

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×