DPL - Differenstrycksregulator

NB: DPL ersattes  under Q4 2021 av DPLb som uppfyller exakt samma funktion som DPL fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

DPL är en regulator för noggrann och snabb differenstrycksreglering. Regulatorn används i anslutning till renrum och andra laboratoriemiljöer för att säkerställa riktningen på luftrörelsen mellan utrymmen.

  • Upprätthåller ett angivet differenstryck mellan två intilliggande utrymmen.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system.
  • Har driftsparametrar som kan läsas och ställas.
  • Differenstrycksvakt FLOCHECK P kan beställas separat och används som fast panel och en del av säkerhetsutrustningen. Panelen uppmärksammar personal på larm vid ett differenstryck som avviker från föreskrivna gränsvärden.
Tillbehör

Skyddslådan DPB och magnetkontakt MC740 finns att beställa som tillbehör. Se produktbeskrivningen för DPL med tillbehör. DPL har ersatt tidigare differenstrycksregulator DPC.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×