DPC - Differenstrycksregulator

 

       

Ersatts av DPL

I bland annat slussar och renrum är det viktigt med korrekt riktning på luftspridning på grund av hälso– och smittorisker. Med en noggrann och snabb differenstrycksreglering garanteras korrekt riktning på luftrörelsen mellan två utrymmen. Larm finns för eventuella avvikelser. 

Användargränssnitt
Följande användargränssnitt kan anslutas till DPC:

  • Flocheck P med klartextmeddelanden och lysdioder för status (via kabel)
  • NCE (via CAN-protokoll)
  • Överordnat system (via Modbus-protokoll)

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×