DCV-RC - Rumsklimatstyrning

 NB: DCV-RC ersattes  under Q4 2021 av DCV-RCb som uppfyller exakt samma funktion som DCV-RC fast med adderad Bluetooth som ny standard. Vi har ett fåtal DCV-RC kvar på lager och när dessa är slut går den ej att beställa. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

DCV-RC är en styrenhet som består av rumsklimatsregulator RCX, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med ett cirkulärt spjäll (Ø125-500) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

 • Avsedd för reglering av inomhusklimat med utgångspunkt från ett behovsstyrt tilluftsflöde som fördelas jämnt över ett antal tilluftsdon.
 • Avsedd att användas tillsammans med Lindinvents reaktiva tilluftsdon MTN och MTC.
 • Stöd för närvaro- och behovsstyrning av tilläggskyla och tilläggsvärme i sekvens.
 • Utrustad med kanaltemperaturgivare tilluft.
 • Anslutningar för en rad externa givare.
 • Möjlighet att knyta belysningar till närvarostyrda ­belysningszoner.
 • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via någon ansluten användarpanel.
 • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.
 • Fabrikskalibrerad flödesgivare och temperaturgivare.
 • Menystyrd driftsättning efter inloggning på regulatorn.
 • Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller via Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
Användargränssnitt
 • Inloggning på server med systemprogramvaran LINDINTELL.
 • Webbverktyget LINDINSPECT.
 • IR eller trådbunden kommunikation direkt med regulatorn via handenhet DHP.
 • Utvalda värden är tillgängliga via väggpanel DRP över CAN.

Tilluftsflöden via DCV-RC balanseras som regel via flödesstyrning DCV-BL.

Tilluftsstyrning via DCV-RC medger, relativt en rumslösning med Lindinvents aktiva don TTC eller VTD, som fördelar tilluftsflödet individuellt över enskilda don, en lägre grad av flexibilitet vid behov av ombyggnad/modifiering av lokaler och deras användning.

 

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×