DCV-MU - Mätenhet [Flöde]

 

     

Ersatts av DCV-MF

DCV-MU är ett montage med den externa flödesgivaren GFI monterad på mätdon SMED (Cirkulär kanal) alternativt SMRD (Rektangulär kanal) med dubbla mätuttag för mätning av luftflöde i ventilationskanal.
Flödesgivaren som anslutits med slangar till mätflänsen skickar signal till ansluten reglering.
Ett cirkulärt DCV-MU (Enhet byggd på cirkulär mätenhet) kan beställas förmonterad och kalibrerad.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×