DCV-LC - Labbklimatstyrning

 

NB: DCV-LC ersattes  under Q4 2021 av DCV-LCb som uppfyller exakt samma funktion som DCV-LC fast med adderad Bluetooth som ny standard. Vi har ett fåtal DCV-LC kvar på lager och när dessa är slut går den ej att beställa. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

 

DCV-LC är en styrenhet som består av labbklimatregulator LCX, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med ett cirkulärt spjäll (Ø125-500) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

 • Används för att konstanthålla temperatur och/eller koldioxidhalt i ett laboratorie genom att reglera frånluftsflödet.
 • Genom ett funktionsval vid driftsättning kan enheten agera antingen som slav eller master i relation till övrig flödesstyrning i zonen.
 • Möjlighet till närvarostyrning av flöden och behovsstyrning av kyla och värme i sekvens.
 • Anslutningar för en rad externa givare.
 • Fabrikskalibrerad flödesgivare.
 • Möjlighet att knyta belysningar till närvarostyrda ­belysningszoner.
 • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via någon ansluten användarpanel.
 • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.

Balansering av luftflöden i zonen sker normalt i samverkan med flödesstyrning DCV-BL placerad på tilluftskanal.

Användargränssnitt

 • Inloggning på server med systemprogramvaran LINDINTELL.
 • Webbverktyget LINDINSPECT.
 • IR eller trådbunden kommunikation direkt med regulatorn via handenhet DHP.
 • Trådbunden kommunikation direkt med regulatorn via fast monterad användarpanel FLOCHECK P.

 

 

 

 

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×