DCV-FL - Konstantflödesregulator

 Ersatt av FLL alternativt DCV-BLb

 

Vid konstantflöde - ett flöde: Ersatt av DCV-BLb

Vid konstantflöde - 2-läges: Ersatt av FLL

DCV-FL kan beställas förmonterad och kalibrerad och består av ett cirkulärt luftspjäll med motorhylla och dubbla flödesmätdon. På spjällenheten monteras ett ställdon samt regulator FLC med intern flödesgivare och ställdonsstyrning.
FLC konstanthåller med hög noggrannhet och snabbhet, via spjäll med spjällmotor, inställt luftflöde.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×