DCV-FB - Flödesbalanseringsregulator

 

     

Ersatts av DCV-BL

Flödesbalanseringsregulator DCV-FB mäter och reglerar luftflöden tills önskad balans mellan till- och frånluft uppnåtts. Regleringen består av ett luftspjäll med motorhylla och flödesmätdon med dubbla mätuttag. På spjällenheten monteras ett ställdon och flödesbalanseringsregulator FBC med intern flödesgivare och ställdonsstyrning.

DCV-FB kan i cirkulärt utförande beställas förmonterad och kalibrerad.

DCV-FB används vid balansering av flera variabla tilluftsflöden.
Se DCV-SL för balansering av ett variabelt tilluftsflöde.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×