DCV-CF - Tryckstyrning med flödesmätning

NB: DCV-CF ersattes under Q4 2021 av DCV-CFb som uppfyller exakt samma funktion som DCV-CF fast med adderad Bluetooth som ny standard. Vi har ett fåtal DCV-CF kvar på lager och när dessa är slut går den ej att beställa. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

DCV-CF är en styrenhet som ­består av ­Tryckregulator med flödesmätning CFL, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med ett cirkulärt spjäll (Ø125-500) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

 • Utrustad med en tryckgivare för noggrann och snabb tryckmätning och tryckreglering.
 • Utrustad med en flödesgivare för flödesmätning.
 • Kan liksom DCV-SP reglera till lägsta tryck i kanalen som ger tillräckligt flöde i sämst belägna don genom att avläsa donets öppningsgrad. Detta sänker ljudnivån till ett minimum. Sämst belägna don kan förflyttas till en annan del av systemet beroende på belastning.
 • Kan tryckoptimera aggregat med hjälp av ­LINDINTELL genom att öppningsgraden på spjället ökar eller ­minskar trycket på ­aggregatet.
 • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via någon ansluten användarpanel.
 • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.
 • Fabrikskalibrerad tryckgivare och flödesgivare.
 • Menystyrd driftsättning efter inloggning på regulatorn.
 • Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller via Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
Användargränssnitt
 • Inloggning på server med systemprogramvaran LINDINTELL.
 • Webbverktyget LINDINSPECT.
 • IR eller trådbunden kommunikation direkt med regulatorn via handenhet DHP.
 • Trådbunden kommunikation direkt med regulatorn via väggpanel FLOCHECK P.

  

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×