DCV-BL - Flödesstyrning

NB: DCV-BL ersattes under Q4 2021 av DCV-BLb som uppfyller exakt samma funktion som DCV-BL fast med adderad Bluetooth som ny standard. Vi har ett fåtal DCV-BL kvar på lager och när dessa är slut går den ej att beställa. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

DCV-BL är en styrenhet som ­består av ­flödesregulator FBL, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med ett cirkulärt spjäll (Ø125-500) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

 • Används för att antingen mäta, konstanthålla, summera eller balansera luftflöden på ett sätt som medger en stor flexibilitet vid konstruktion av anläggningar.
 • Kan bilda en flödeszon som omfattar upp till 100 aktiva tilluftsdon eller andra styrenheter.
 • Kan addera positiv eller negativ offset vid reglering av luftflöde.
 • Genom ett funktionsval kan enheten agera slav i relation till annan samverkande flödesstyrning i zonen.
 • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via någon ansluten användarpanel.
 • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.
 • Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller via Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
Användargränssnitt
 • Inloggning på server med Lindinvents systemprogramvara LINDINTELL.
 • Webbverktyget LINDINSPECT.
 • IR eller trådbunden kommunikation direkt med regulatorn via handenhet DHP.
 • Utvalda värden är tillgängliga via väggpanel DRP över CAN.

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×