CMA - Mini-DUC

 

Ersatts av NCE och/eller LINDINTELL

Mini-DUC CMA innehåller optimeringsfunktioner och ett användargränssnitt för styrning av system för klimatstyrning med upp till totalt 100 noder. Webbgränssnittet LINDINSPECT kan inte användas i system som bygger på Mini-DUC CMA.

För större system eller system med webbgränssnittet LINDINSPECT ersätts Mini-DUC CMA av en serverlösning med programvaran LINDINTELL.

Med intern systemkommunikation har man via Mini-DUC CMA vetskap om luftflöden, rumstemperaturer, öppningsgrader, tilluftstemperatur m.m. CMA optimerar en hel anläggning, och inte bara varje enskild lokal, ur energisynpunkt. Exempelvis kan aggregatens tryck optimeras efter det tryckfall/flödesbehov som råder just då. Ett flertal funktioner finns i CMA bl a:

 • Tryckoptimering
 • Tilluftstemperaturoptimering
 • Maxflödesfunktion (Nattkyla)
 • Brandfunktioner
 • Larmhantering
 • Modbus-brygga
 • Modbus-slav
 • Regulatoradministration
 • Fjärrstyrning
 • Felsökningsverktyg
 • Inställningskopiator
 • Aggregerade värden

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×