BCX - Klimatbaffelregulator

NB: BCX ersattes  under Q4 2021 av BCXb som uppfyller exakt samma funktion som BCX fast med adderad Bluetooth som ny standard. Hör av dig till din Lindinventkontakt för mer information.

BCX är avsedd för reglering av rumsklimat via kylbaffel. Företrädesvis används regulatorn till att styra en VAV-bafflel som har inbyggd motor för omställning av dysor. Regulatorn har funktionalitet för att styra värme, kyla och luftflöde i sekvens med hjälp av temperatur-, koldioxid- och närvarogivare. Samtliga givare kan förmonteras i baffeln vilket ger en snabb och enkel installation på arbetsplatsen.

Funktion

 • Kan styra luftflöde, värme och kyla i sekvens via P-band baserat på insignaler från temperatur-, koldioxid- och närvarogivare.
 • Kan styra ställdon för ventiler 24V ON/OFF (2 st ) eller 0-10V (1 st).
 • Kan styra VAV-baffel med inbyggt ställdon som reglerar flöde till dysor.
 • Kan förregla kylventil via kondensvakt.
 • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
 • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
 • Regulatorn har ett stort antal parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.
 • Levereras i standardutförande med intern flödesgivare.

Tillbehör som enbart används tillsammans med BCX:

 • Koldioxidgivare GQB (Se produktbeskrivningen för BCX)
 • Multisensor MPS (Se produktbeskrivningen för BCX)

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×