BCX (1) - Kylbaffelregulator

In swedish (To be translated):

BCX är avsedd för reglering av rumsklimat via kylbafflar. Företrädesvis används regulatorn till att styra så kallade VAV-bafflar som har inbyggd motor för omställning av dysor. Regulatorn har funktionalitet för att styra värme, kyla och luftflöde i sekvens med hjälp av temperatur-, koldioxid- och närvarogivare. Samtliga givare kan förmonteras i baffeln vilket ger en snabb och enkel installation på arbetsplatsen.

Funktion

 • Kan styra luftflöde, värme och kyla i sekvens via P-band baserat på insignaler från temperatur-, koldioxid- och närvarogivare.
 • Kan styra ställdon för ventiler 24V ON/OFF (2 st ) eller 0-10V (1 st).
 • Kan styra VAV-baffel med inbyggt ställdon som reglerar flöde till dysor.
 • Kan förregla kylventil via kondensvakt.
 • Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
 • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
 • Regulatorn har ett stort antal parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.
 • Levereras i standardutförande med intern flödesgivare.

Särskilda tillbehör som enbart används tillsammans med BCX:

 • Koldioxidgivare GQB (Se produktbeskrivningen för BCX)
 • Multisensor MPS (Se produktbeskrivningen för BCX)

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×