BCC - Kylbaffelregulator

 

Ersatts av BCX

BCC är avsedd för reglering av rumsklimat via kylbafflar.
Regulatorn har funktionalitet för att styra värme, kyla och luftflöde med hjälp av temperatur-, koldioxid- och närvarogivare.

Funktion
• Kan styra luftflöde, värme och kyla i sekvens via P-band efter insignaler från temperatur-, koldioxid- och närvarogivare.
• Kan styra ställdon för kyla 24V ON/OFF eller 0-10V samt ställdon för värme 24V ON/OFF.
• Kan styra VAV-baffel med inbyggt ställdon som reglerar flöde till dysor.
• Kan styra och mäta flöde via kanalmonterat spjäll (se funktionsskiss BCC på sidan 2).
• Kan stänga kylventil via kondensvakt.
• Kan knyta belysningar till närvarostyrda belysningszoner.
• Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder eller system via LINDINTELL eller Gateway NCE med Modbus  TCP/RTU.
• Regulatorn har ett stort antal parametrar som kan avläsas och styras från LINDINTELL/LINDINSPECT via CAN.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×