TRANSFORMATORER OCH KABLAR FÖR VENTILATION

Spänningsförsörjning är centralt för många av våra lösningar. Med 24 VAC med automatsäkring på sekundärsidan skapas en säker lösning som skapar minimalt med problem. Med EN skärmad kabel för kommunikation och spänningsmatning säkerställer vi en störningsfri kommunikation och spänningsmatning som är kostnadseffektiv att installera.