Aktivt tilluftsdon för ventilation – TTC | Lindinvent

TTC - Aktivt taktilluftsdon

   

Bra ventilation till minimal energianvändning genom behovsstyrning

Det aktiva tilluftsdonet TTC möjliggör ett bra inneklimat till en låg installationskostnad och mycket låga driftskostnader. Referensanläggningar sparar 50% fläktel, 95% luftvärme (förvärmning av luft) och 10% radiatorvärme i förhållande till liknande lösning med CAV. Men produkten är inte bara energisnål, det har visat sig vid utvärdering att TTC är ca 30% billigare än liknande funktionalitet utförd med CAV, kylbafflar och normal belysningstyrning. Med optimeringsfunktioner för hela anläggningen; driftstider, tryck, tilluftstemperatur, ekonomiläge och armaturlivslängd m.m. kan fastighetens energinota verkligen minskas.

TTC ersätter vårt tidigare aktiva taktilluftsdon TTD          

Princip
Hur är detta möjligt då? Principen bakom TTC är att variera spalternas höjder utifrån behovet, därmed kan inblåsningshastigheten bibehållas vid olika flöden och kall luft kan användas för att kyla lokalen. Större delen av året behöver luften inte förvärmas, det räcker med värmeväxling. Detta tillsammans med behovstyrning m.h.a. närvarogivare och temperaturgivare gör att energianvändningen kan reduceras drastiskt.

Inbyggda givare - lägre installationskostnad och större flexibilitet
TTC har alla givare och regulatorn inbyggda i donet, vilket ger en optimal rumsstyrning som är anpassad till faktiskt behov. Donet har följande givare som standard:

  • temperaturgivare
  • närvarogivare
  • kanaltemperaturgivare
  • kanaltryckgivare
  • flödesgivare

Tyst och dragfritt
Med patenterad teknik får TTC ljudprestanda som är unik: 27 dB(A) vid 100 Pa och 50 l/s. Detta möjliggör att befintligt kanalsystem kan användas i stor utsträckning vid renoveringsprojekt.

Driftsäkerhet och tillgänglighet
TTC har utrustats med tekniska lösningar och komponenter som gör donet mycket driftsäkert. Aktuellt luftflöde och rumstemperatur tillsammans med övriga värden och inställningar kan enkelt läsas ned via antingen en handhållen enhet vid det enskilda donet eller via något centralt användargränssnitt via nätverkskommunikation.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?