MTN - Reaktivt taktilluftsdon

 Ersätter tidigare takdon MTM

MTN är ett självverkande reaktivt taktilluftsdon med en rörlig underplåt som anpassar sig efter luftflödet. MTN används för behovsstyrd ventilation när luftflödet till flera don regleras av ett gemensamt spjäll i tilluftskanalen.

  • Används tillsammans med Lindinvents kanalmonterade rumsklimatstyrning DCV-RC.
  • Saknar fast underplåt vilket gör att donet är stängt i nivå med undertaket vid nollflöde.
  • Är avsett för större lokaler med lägre flexibilitetskrav som utbildningslokaler, konferensrum, restauranger, foajéer etc.
  • Klarar höga och låga flöden (upp till 110 l/s vid 30 dBA) med undertempererad luft (ned till 15ºC) med bibehållen omblandning av rumsluften.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×