MTC - Reaktivt taktilluftsdon

MTC är liksom MTN ett självverkande reaktivt taktilluftsdon. Donet är avsett för behovsstyrd ventilation då luftflödet från flera don regleras via ett gemensamt spjäll på tilluftskanalen.

  • Donet är anpassat för variabla luftflöden upp till 115 l/s vid 30 dB(A).
  • Luften sprids längs med taket och redan 1,5 m från donkanten har 15-gradig luft värmts till 21ºC.
  • För MTC används samma typ av donlåda som för taktilluftsdonet TTC, vilket gör det möjligt att konvertera till ett aktivt don om behoven ändras.

MTC ersätter det reaktiva taktilluftsdonet MTD. Donet har en fast underplåt vilket gör att donet vid noll flöde exteriört liknar det aktiva tilluftsdonet TTC.

Applikationsområden

MTC lämpar sig särskilt väl för skolor, butiker, konferensrum, cafeterior etc. där behovsstyrd ventilation önskas.

Utan drag även vid kall luft och låga flöden

MTC fungerar väldigt mycket bättre än ett dysdon när man kommer ner under flöden som är lägre än 40% av maxflödet. Se bifogade filmklipp.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×