X

MTC - Reaktivt taktilluftsdon

      

Donet är anpassat för variabla luftflöden upp till 115 l/s vid 30 dB(A). Luften sprids längs med taket och redan 1,5 m från donkanten har 15-gradig luft värmts till 21ºC. För MTC används samma typ av donlåda som för taktilluftsdonet TTC, vilket gör det enkelt att byta till ett annat don om behoven ändras.

MTC ersätter det reaktiva taktilluftsdonet MTD. Donet har en lägre profil mot taket men liknar i övrigt exteriört det aktiva tilluftsdonet TTC.

Applikationsområden
MTC lämpar sig särskilt väl för skolor, butiker, konferensrum, cafeterior etc. där behovsstyrd ventilation önskas.

Utan drag även vid kall luft och låga flöden
MTC fungerar väldigt mycket bättre än ett dysdon när man kommer ner under flöden som är lägre än 40% av maxflödet. Se nedanstående filmer.

×
×

Vill du att vi kontaktar dig?