FAQ ISQ

Här kan du se om fler än du haft samma funderingar om vårt nya tilluftsdon ISQ. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta vår support.

 • Vilka givare finns tillgängliga och vad kan man göra med dem?
  De givare som finns i ISQ är:
  • Standard: Rumstemperatur, Kanaltemperatur, Närvaro (PIR), Lux, Luftflöde, Kanaltryck (beräknat), Öppningsgrad på ventilen, Motorstyrka
  • Tillval i en insticksbar modul: Koldioxid, Relativ luftfuktighet, Daggpunkt
  • Externa via I2C-bussen: Ljudnivåmätare för placering i undertak, Partikelmätare (PM1.0, PM2.5, PM4.0 och PM10). Allt kommer under 2021.

   

  De flesta givarna används för sitt uppenbara syfte men det går att beräkna viktiga värden ur dessa:
  • Tillförd kyleffekt (värmeeffekt vid övertempererad luft) i rummet
  • Värmeeffekt i rummet via radiator – beräknas med hjälp av uppskattad effekt på radiator mulitplicerad med utsignal i %.
  • Antal personer i rummet – beräknas med hjälp av inbyggda givare (+/- 15%) i noggrannhet med ca 15 min fördröjning
  • Rummets beläggningsgrad och nyttjandemönster – med närvarodetektor och personräknare kan data tillsammans med kommunikation med rummets bokningssystem sammanställas för att få fullständig analys hur många som brukar nyttja rummet och hur det bokas. Detta är ett viktigt beslutsunderlag för kontinuerlig utvärdering av hur lokalerna nyttjas på bästa sätt.
 • Fungerar alla givare lika bra i donet som på väggen?
  Placeringen av givare i donet eliminerar installationskostnaden och ökar flexibiliteten på lokalen. Det är också den bästa placeringen av givarna av flera skäl. När luften strömmar in längs med undertaket så skapas en uppåtgående luftström med rumsluft under donet som skapar en relevant mätpunkt för de inbyggda givarna.

   

  • Temperaturgivare – att mäta temperatur på väggen kräver långa tidskonstanter eftersom den visar rätt först då väggen har samma temperatur som rummet. Det är inte ovanligt med tidskonstanter upp till 30 min för detta. Mätningen i donet har en tidskonstant på ca 5 min. Temperaturgradienten från 1,2 m till 2,4 m i höjd är ca 0,3 grader, vilket är betydligt mindre än skillnaden mellan personen och den normala positionen för en rumsgivare på väggen vid dörr, speciellt om dörren är öppen.
  • Närvarogivare –  har en fördelaktig placering jämför med väggen då den registrerar allt uppifrån och inte blockeras av möbler, växter eller liknande.
  • Koldioxid och fukt – mäter rumsluften genom ett av de större spåren i plåten. Givaren är placerad under ett hermetiskt hölje så den inte påverkas av den friska luften som finns i donlådan.
  • Luxgivare – en luxgivare för dagsljuskompensering mäter det reflekterade ljuset från golv eller arbetsyta. Det är mer hur underlaget är beskaffat/placerat som är avgörande än var givaren är placerad. Med flera luxgivare inom rummet kan dessa användas för att skapa ett medelvärde för att få en lugnare ljusregleringsfunktion om så önskas.
 • Varför Bluetooth och vad kan det användas till?
  Bluetooth BLE är kommunicerar på 2,4 GHz-bandet och används endast för peer to peer- kommunikation – inte för mesh-funktionalitet dvs som kommunikationsväg mellan tilluftsdon och server. Detta för att inte störa ut andra funktioner på 2,4 GHz som wifi t ex. Bluetooth BLE är ett kostnadseffektivt kommunikationsalternativ som många produkter använder sig av.
  De funktioner som Bluetooth kan användas för är:

   

  • Driftsättning med appen LINDINSIDE – uppkopplat driftsättningsverktyg.
  • Beacons för inomhuspositionering med 3e parts app. Dessa kan även användas för ”People & Asset tracking”. Fördelen med att nyttja våra beacons är att de har strömtillförsel. Vi kan väldigt enkelt aktivera eller avaktivera Beaconfunktionaliteten. Det kommer en separat informationssida om detta inom kort.
  • Trådlöst och batterilöst ventilställdon som kommunicerar med BLE. Detta utvinner sin driftsenergi från ett inbyggt peltier-element som kräver 8K temperaturskillnad mellan radiatorn och rummet. (Kommer 2021 Q1)
  • Styrda eluttag – BLE eluttag som kopplas ihop med närvarodetektorn i rummet för att minimera elförbrukningen då rummet är tomt. (Kommer 2021 Q2)
  • Fönsterkontakt – BLE magnetkontakt som skickar meddelande till donet om att fönstret är öppet, donet slutar då kyla/värma rummet. Kan även användas för larmfunktion. (Kommer 2021 Q2)

   

  Bluetooth® funktionerna kan avaktiveras helt och hållet efter driftsättning om så önskas.

   

 • Vilket don skall jag välja – ISQ eller ISQM?
  • ISQ har med alla inbyggda givare och rumsstyrning en inbyggd flexibilitet för det fall man vill ändra rumsindelning utan att förändra ventilationssystemet.
  • ISQM är avsedda för större ytor utan större behov för flexibilitetskrav. Styrning och givare får med DCV-RC och DCV-BL som är spjällbaserade lösningar.
  • Jämför man enbart produktpriser blir det billigare med ISQM och spjäll istället för ISQ när det behövs 3 don eller fler. Vägs flexibilitet, enklare kanalsystemsdragning och färre kanaler i taket är det egentligen bara skolsalar och större samlingslokaler där ISQM är ett bättre alternativ.
 • Frihängande version av ISQ / ISQM?

  Vi arbetar på att ta fram en version som har ett mer kubiskt utseende utan sadeltak på donlådan. Kommer 2021 Q1. Tills vidare får man använda TTC/MTC med HLRC eller ISQ/ISQM som de är.  

ISQ - Aktivt tilluftsdon

 

ISQ är ett aktivt taktilluftsdon avsett för behovsstyrd ventilation. Donet är konstruerat för att enskilt eller i samverkan med flera don leverera luftmängder som varierar med aktivitetsnivån eller andra klimatfaktorer i enskilda lokaler. Behovsstyrd ventilation minimerar energianvändningen och skapar optimalt inneklimat där det behövs.

ISQ ingår i Lindinvents produktprogram INSQAIR, en generation tilluftsdon med tillbehör som lanseras med Bluetooth® funktionalitet och en rad tekniska lösningar som ytterligare höjer användbarheten och prestandan i Lindinvents system för klimatstyrning.

Utvecklingsarbetet har tagit fokus på enkelhet i alla led men också maximal flexibilitet och digitalisering. Med alla givare som kan behövas och Bluetooth® är ISQ ett smart och tyst taktilluftsdon som rustar fastigheten för framtidens krav i alla avseenden.

 

Klicka här för Projekteringsanvisning

ISQ i korthet:
 • Avsett för rumsklimatstyrning i kontor och i medelstora lokaler.
 • Utrustat med egen rumsregulator och en motorstyrd luftflödesventil.
 • Inbyggda givare för rums- & kanaltemperatur, luftflöde, statiskt tryck, närvaro och ljusmätning.
  Tillval: Koldioxid och Luftfuktighet.
 • Uppkopplat via nätverk till överordnat system med webbverktyget LINDINSPECT.
 • Utrustat med Bluetooth®.
 • Kommunikation direkt med donet via appen LINDINSIDE.
 • Prestanda: 5-125 l/s, 200 Pa, 100 l/s => 24 dB(A).
 • Självverkande spaltöppning för hög omblandning och eliminering av kallras även vid låga luftflöden med starkt undertempererad tilluft.
 • Erbjuder högsta graden av flexibiltet vid behov av att i framtiden kunna ändra rumsstrukturer.
 • Ett tyst don även vid höga flöden.
 • Enkelt och snabbt montage.

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×