FAQ ISQ

Här kan du se om fler än du haft samma funderingar om vårt nya tilluftsdon ISQ. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta vår support.

 • När ska jag välja ISQ-160?

  ISQ-160 är perfekt i de läge där man har lägre takhöjd ovanför undertak.

 • Vilka givare finns tillgängliga och vad kan man göra med dem?
  De givare som finns i ISQ är:
  • Standard: Rumstemperatur, Kanaltemperatur, Närvaro (PIR), Luftflöde, Kanaltryck (beräknat), Öppningsgrad på ventilen, Motorstyrka
  • Tillval i en insticksbar modul: Koldioxid, Relativ luftfuktighet, Daggpunkt
  • Externa via I2C-bussen: Ljudnivåmätare för placering i undertak, Partikelmätare (PM1.0, PM2.5, PM4.0 och PM10). Kommer under 2022.

   

  De flesta givarna används för sitt uppenbara syfte men det går att beräkna viktiga värden ur dessa:
  • Tillförd kyleffekt (värmeeffekt vid övertempererad luft) i rummet
  • Värmeeffekt i rummet via radiator – beräknas med hjälp av uppskattad effekt på radiator mulitplicerad med utsignal i %.
  • Antal personer i rummet – beräknas med hjälp av inbyggda givare (+/- 15%) i noggrannhet med ca 15 min fördröjning
  • Rummets beläggningsgrad och nyttjandemönster – med närvarodetektor och personräknare kan data tillsammans med kommunikation med rummets bokningssystem sammanställas för att få fullständig analys hur många som brukar nyttja rummet och hur det bokas. Detta är ett viktigt beslutsunderlag för kontinuerlig utvärdering av hur lokalerna nyttjas på bästa sätt.
 • Fungerar alla givare lika bra i donet som på väggen?

  Placeringen av givare i donet eliminerar installationskostnaden och ökar flexibiliteten på lokalen. Det är också den bästa placeringen av givarna av flera skäl. När luften strömmar in längs med undertaket så skapas en uppåtgående luftström med rumsluft under donet som skapar en relevant mätpunkt för de inbyggda givarna.

   

  • Temperaturgivare – att mäta temperatur på väggen kräver långa tidskonstanter eftersom den visar rätt först då väggen har samma temperatur som rummet. Det är inte ovanligt med tidskonstanter upp till 30 min för detta. Mätningen i donet har en tidskonstant på ca 5 min. Temperaturgradienten från 1,2 m till 2,4 m i höjd är ca 0,3 grader, vilket är betydligt mindre än skillnaden mellan personen och den normala positionen för en rumsgivare på väggen vid dörr, speciellt om dörren är öppen.
  • Närvarogivare –  har en fördelaktig placering jämför med väggen då den registrerar allt uppifrån och inte blockeras av möbler, växter eller liknande.
  • Koldioxid och fukt – mäter rumsluften genom ett av de större spåren i plåten. Givaren är placerad under ett hermetiskt hölje så den inte påverkas av den friska luften som finns i donlådan.
 • Varför Bluetooth® och vad kan det användas till?

  Bluetooth® används endast för kommunikation mellan våra don och utvalda enheter, så kallad ”peer to peer”. Därmed stör vi inte ut andra funktioner på 2,4 GHz, som t.ex wifi. Exempel på utvalda enheter är:

  • Driftsättning med appen LINDINSIDE – uppkopplat driftsättningsverktyg.
  • Beacons för inomhuspositionering med 3e parts app. Dessa kan även användas för ”People & Asset tracking”. Fördelen med att nyttja våra beacons är att de har strömtillförsel. Vi kan väldigt enkelt aktivera eller avaktivera Beaconfunktionaliteten. Det kommer en separat informationssida om detta inom kort.
  • Styrda eluttag – Bluetooth® eluttag som kopplas ihop med närvarodetektorn i rummet för att minimera elförbrukningen då rummet är tomt. (Kommer 2022)
  • Fönsterkontakt – Bluetooth® magnetkontakt som skickar meddelande till donet om att fönstret är öppet, donet slutar då kyla/värma rummet. Kan även användas för larmfunktion. (Kommer 2022)

  Bluetooth® funktionerna kan avaktiveras helt och hållet efter driftsättning om så önskas.

   

 • Stör inte Bluetooth® ut Wi-Fi?

  Våra produkter är tysta och lyssnar endast på anrop från appen LINDINSIDE och svarar på detta. Därmed störs inte Wi-Fi alls. Det finns vissa kommande applikationer som har en annan kommunikationsprincip men dessa är optimerade för att inte störa ut Wi-Fi.

 • Vilket don skall jag välja – ISQ eller ISQ-M?
  • ISQ har med alla inbyggda givare och rumsstyrning en inbyggd flexibilitet för det fall man vill ändra rumsindelning utan att förändra ventilationssystemet.
  • ISQ-M är avsedda för större ytor utan större behov för flexibilitetskrav. Styrning och givare fås med DCV-RCb och DCV-BLb som är spjällbaserade lösningar.
  • Jämför man enbart produktpriser blir det billigare med ISQ-M och spjäll istället för ISQ när det behövs tre eller fler don. Vägs flexibilitet, enklare kanalsystemsdragning och färre kanaler i taket in i ekvationen är det egentligen bara skolsalar och större samlingslokaler där ISQ-M är ett bättre alternativ.
 • Finns det frihängande version av ISQ/ISQ-M?

  Ja det finns, läs mer om dem här ISQ-F och ISQ-FM

 • Kan man måla ISQ så att de följer fastighetens interiöra design?

  Absolut kan man det, MEN låt OSS göra det! Vi ser till att ni får den färg som önskas så att donen målas på ett säkert sätt som inte förstör dem. Om man ger sig på det här på egen hand förstörs funktionen och garantin gäller inte. 

 • Vilken typ av underhåll behöver ISQ?

  Den är faktiskt helt underhållsfri! Har du frågor gällande funktion eller service kan du maila till servicesuppor@lindinvent.se. 

ISQ - Aktivt taktilluftsdon

 

ISQ-200 och ISQ-160 är båda aktiva taktilluftsdon för behovsstyrd ventilation och övrig rumsklimatsstyrning. Donen är konstruerade med integrerad donlåda för dolt montage i undertak. Ett enskilt don eller flera samverkande don levererar luftmängder som varierar med aktivitetsnivån eller andra klimatfaktorer i lokalen. Behovsstyrd ventilation minimerar energianvändningen och skapar optimalt inneklimat där det behövs. ISQ-200, med större donlåda, skiljer sig från ISQ-160 i fråga om kapacitet för maxflöde och bygghöjd ovan undertak.

ISQ ingår i Lindinvents produktprogram INSQAIR, en generation tilluftsdon med tillbehör som lanseras med Bluetooth® för åtkomst via app och en rad tekniska lösningar som ytterligare höjer användbarheten och prestandan i Lindinvents system.

Utvecklingsarbetet har tagit fokus på enkelhet i alla led men också maximal flexibilitet och digitalisering. Med alla givare som kan behövas och tillgänglighet via Bluetooth® är ISQ ett smart och tyst taktilluftsdon som rustar fastigheten för framtidens krav.

 

Klicka här för Projekteringsanvisning

ISQ-200 och ISQ-160 i korthet:
 • Aktivt tilluftsdon med integrerad donlåda för dolt montage.
 • Avsett för rumsklimatstyrning i kontor och i medelstora lokaler.
 • Donet har inbyggd rumsklimatsregulator och motorstyrd luftflödesventil.
 • Inbyggda givare för rums- & kanaltemperatur, luftflöde, statiskt tryck, närvaro.
  Tillval: Koldioxid, Luftfuktighet och ljudnivå.
 • Uppkopplat via nätverk till överordnat system med webbverktyget LINDINSPECT.
 • Utrustat med Bluetooth®.
 • Kommunikation direkt med donet via appen LINDINSIDE.
 • Stort flödesintervall.
 • Självverkande spaltöppning för hög omblandning och eliminering av kallras även vid låga luftflöden med starkt undertempererad tilluft.
 • Erbjuder högsta graden av flexibiltet vid behov av att i framtiden kunna ändra rumsstrukturer.
 • Ett tyst don även vid höga flöden.
 • Enkelt och snabbt montage.

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×