FAQ ISQ-F

Här kan du se om fler än du haft samma funderingar om vårt nya tilluftsdon ISQ-F. Hittar du inte det du söker är du välkommen att kontakta vår support.

 • Vilka givare finns tillgängliga och vad kan man göra med dem?
  De givare som finns i ISQ-F är:
  • Standard: Rumstemperatur, Kanaltemperatur, Närvaro (PIR), Luftflöde, Kanaltryck (beräknat), Öppningsgrad på ventilen, Motorstyrka
  • Tillval i en insticksbar modul: Koldioxid, Relativ luftfuktighet, Daggpunkt
  • Externa via I2C-bussen: Ljudnivåmätare för placering i undertak, Partikelmätare (PM1.0, PM2.5, PM4.0 och PM10). Allt kommer under 2022.

   

  De flesta givarna används för sitt uppenbara syfte men det går att beräkna viktiga värden ur dessa:
  • Tillförd kyleffekt (värmeeffekt vid övertempererad luft) i rummet
  • Värmeeffekt i rummet via radiator – beräknas med hjälp av uppskattad effekt på radiator mulitplicerad med utsignal i %.
  • Antal personer i rummet – beräknas med hjälp av inbyggda givare (+/- 15%) i noggrannhet med ca 15 min fördröjning
  • Rummets beläggningsgrad och nyttjandemönster – med närvarodetektor och personräknare kan data tillsammans med kommunikation med rummets bokningssystem sammanställas för att få fullständig analys hur många som brukar nyttja rummet och hur det bokas. Detta är ett viktigt beslutsunderlag för kontinuerlig utvärdering av hur lokalerna nyttjas på bästa sätt.
 • Fungerar alla givare lika bra i donet som på väggen?

  Placeringen av givare i donet eliminerar installationskostnaden och ökar flexibiliteten på lokalen. Det är också den bästa placeringen av givarna av flera skäl. När luften strömmar in längs med undertaket så skapas en uppåtgående luftström med rumsluft under donet som skapar en relevant mätpunkt för de inbyggda givarna.

  • Temperaturgivare – att mäta temperatur på väggen kräver långa tidskonstanter eftersom den visar rätt först då väggen har samma temperatur som rummet. Det är inte ovanligt med tidskonstanter upp till 30 min för detta. Mätningen i donet har en tidskonstant på ca 5 min. Temperaturgradienten från 1,2 m till 2,4 m i höjd är ca 0,3 grader, vilket är betydligt mindre än skillnaden mellan personen och den normala positionen för en rumsgivare på väggen vid dörr, speciellt om dörren är öppen.
  • Närvarogivare –  har en fördelaktig placering jämför med väggen då den registrerar allt uppifrån och inte blockeras av möbler, växter eller liknande.
  • Koldioxid och fukt – mäter rumsluften genom ett av de större spåren i plåten. Givaren är placerad under ett hermetiskt hölje så den inte påverkas av den friska luften som finns i donlådan.
 • Varför Bluetooth och vad kan det användas till?

  Bluetooth® används endast för kommunikation mellan våra don och utvalda enheter, så kallad ”peer to peer”.
  Därmed stör vi inte ut andra funktioner på 2,4 GHz, som t.ex wifi. Exempel på utvalda enheter är:

  • Driftsättning med appen LINDINSIDE – uppkopplat driftsättningsverktyg.
  • Beacons för inomhuspositionering med 3e parts app. Dessa kan även användas för ”People & Asset tracking”. Fördelen med att nyttja våra beacons är att de har strömtillförsel. Vi kan väldigt enkelt aktivera eller avaktivera Beaconfunktionaliteten. Det kommer en separat informationssida om detta inom kort.
  • Trådlöst och batterilöst ventilställdon som kommunicerar med BLE. Detta utvinner sin driftsenergi från ett inbyggt peltier-element som kräver 8K temperaturskillnad mellan radiatorn och rummet. (Kommer 2021 Q1)
  • Styrda eluttag – BLE eluttag som kopplas ihop med närvarodetektorn i rummet för att minimera elförbrukningen då rummet är tomt. (Kommer 2022)
  • Fönsterkontakt – BLE magnetkontakt som skickar meddelande till donet om att fönstret är öppet, donet slutar då kyla/värma rummet. Kan även användas för larmfunktion. (Kommer 2022)

   

  Bluetooth® funktionerna kan avaktiveras helt och hållet efter driftsättning om så önskas.

 • Stör inte Bluetooth ut Wi-Fi?

  Våra produkter är tysta och lyssnar endast på anrop från appen LINDINSIDE och svarar på detta. Därmed störs inte Wi-Fi alls. Det finns vissa kommande applikationer som har en annan kommunikationsprincip men dessa är optimerade för att inte störa ut Wi-Fi.

 • Vilket don skall jag välja, ISQ-F eller ISQ-FM?
  • ISQ-F har med alla inbyggda givare och rumsstyrning en inbyggd flexibilitet för det fall man vill ändra rumsindelning utan att förändra ventilationssystemet.
  • ISQ-FM är avsedda för större ytor utan större behov för flexibilitetskrav. 
  • Jämför man enbart produktpriser blir det billigare med ISQ-FM och spjäll istället för ISQ-F när det behövs 3 don eller fler. Vägs flexibilitet, enklare kanalsystemsdragning och färre kanaler i taket är det egentligen bara skolsalar och större samlingslokaler där ISQ-FM är ett bättre alternativ.
 • Kan man måla ISQ-F så att de följer fastighetens interiöra design?

  Absolut kan man det, MEN låt OSS göra det! Vi ser till att ni får den färg som önskas så att donen målas på ett säkert sätt som inte förstör dem. Om man ger sig på det här på egen hand förstörs funktionen och garantin gäller inte. 

ISQ-F - Frihängande aktivt taktilluftsdon

ISQ-F är ett frihängande aktivt taktilluftsdon avsett för behovsstyrd ventilation och övrig rumsklimatstyrning. Donet är konstruerat för att enskilt eller i samverkan med flera don leverera luftmängder som varierar med aktivitetsnivån eller andra klimatfaktorer i enskilda lokaler. Behovsstyrd ventilation minimerar energianvändningen och skapar optimalt inneklimat där det behövs. Donet finns i rå industrilook eller lackad i önskad färg.

ISQ-F ingår i Lindinvents produktprogram INSQAIR, en generation tilluftsdon med tillbehör som lanseras med Bluetooth® funktionalitet och en rad tekniska lösningar som ytterligare höjer användbarheten och prestandan i Lindinvents system för klimatstyrning. 

Utvecklingsarbetet har tagit fokus på enkelhet i alla led men också maximal flexibilitet och digitalisering. Med alla givare som kan behövas och Bluetooth® är ISQ-F ett smart och tyst taktilluftsdon som rustar fastigheten för framtidens krav i alla avseenden.

Klicka här för Projekteringsanvisning

ISQ-F i korthet:

 • Aktivt don för frihängande montage.
 • Komplett & flexibel klimatsstyrning i kontor, sjukvård och skolor.
 • Donet har inbyggd rumsklimatsregulator och motorstyrd luftflödesventil.
 • Inbyggda givare för rums- & kanaltemperatur, luftflöde, statiskt tryck, närvaro.
  Tillval: CO2, RH och ljudnivå.
 • Exceptionella flödes- och ljudprestanda. Upp till 125 l/s med ljudnivå <30 dB(A), upp till 1,2 kW kyleffekt med 8 K undertemperering.
 • Ställbar självverkande variabel spaltöppning för bibehållen utloppshastighet även vid låga luftflöden.
 • Uppkopplat via nätverk till överordnat system med webbverktyget LINDINSPECT.
 • Bluetooth® för kommunikation med smartphone via appen LINDINSIDE.
 • Inspektera och justera temperatur mm med qr-kod och app.
 • Ett tyst don även vid höga flöden.
 • Snabb och enkel installation.

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×