HMK - Donlåda reaktivt don

Donlåda HMK används vid montage av ett reaktivt taktilluftsdon i undertak. Donlådan är ljuddämpande och utrustad med tryckfallsmatta med löstagbara pluggar. Genom att lägga till eller ta bort pluggar kan en jämn fördelning av luftflödet uppnås mellan don på en stam med ett gemensamt flödesspjäll. En spridardel monteras i donlådan via bajonettfattning.

HMK-250/400 är avsedd för ­kanaldimension 250 och montage av något av de reaktiva tilluftsdonen MTC-400 eller MTN-400.

Vid beställning

Ange typ av undertak, exempelvis Kant A. Med donlådan levereras som regel monteringsskena UTB. Monteringsskenan finns i varianter för de vanligaste undertaksprofilerna. UTB placeras på bärverket i undertaket och används för att underlätta vid montage genom att ge donet en korrekt placering relativt undertaket.

Övrigt

HMK är utrustad med nippel för tryckmätning. Aktuellt luftflöde från tilluftsdonet kan enkelt kontrolleras genom att multiplicera uppmätt tryck i Pa med 10.

Vid behov kan donlådan HMK konverteras till donlåda HTK för montage av det aktiva taktilluftsdonet TTC.

Donlåda HMK har ersatt tidigare donlåda MTK.

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×