HMK - Donlåda taktilluftsdon vid dolt montage | Lindinvent

HMK - Donlåda reaktivt don

   

Donlåda HMK används vid montage av ett reaktivt taktilluftsdon i undertak. Donlådan är ljuddämpande och utrustad med ett injusteringsspjäll. Med hjälp av injusteringsspjället kan en jämn fördelning av luftflödet uppnås mellan don på en stam med ett gemensamt flödesspjäll. Spridardelen monteras i donlådan via bajonettfattning.

HMK-250/400 är avsedd för ­kanaldimension 250 och montage av något av de reaktiva tilluftsdonen MTC-400, MTF-400 eller MTM-400.

Vid beställning
Ange typ av undertak, exempelvis Kant A. Till varje donlåda levereras monteringsskena UTB som tillbehör. För ett korrekt montage med hjälp av UTB måste skenan anpassas till aktuell undertaksprofil.

Övrigt
HMK är utrustad med nippel för tryckmätning. Aktuellt luftflöde från tilluftsdonet kan enkelt kontrolleras genom att multiplicera uppmätt tryck i Pa med 10.

Vid behov kan donlådan HMK konverteras till donlåda HTK för montage av aktiva taktilluftsdon.

Donlåda HMK ersätter donlåda MTK

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×

Vill du att vi kontaktar dig?