WTC - Vindgivare för mätning av vindhastighet

WTC är en vindgivare för mätning av vindhastighet och är avsedd att användas som komplement till väderstation WSC11 då enskilda mätvärden för fasader önskas. Mätvärdet används i samband med styrning av solavskärmning.

LÄS MER HUR DU KAN SPARA ENERGI MED HJÄLP AV GIVARE

Hämta dokument

Lägg till i PDF-Generator
Produktbeskrivning
Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×