produkter för SOLSKYDDsstyrning

Ett aktivt solskydd gör mer än att bara hindra solen från att lysa i ögonen. Lindinvents systemlösning för solskydd skapar en aktiv installation för maximal komfort och minimal energianvändning. Att släppa in solen för att värma upp rummet vid behov utan att blända någon är även ekonomiskt smart. Med webbvisualiseringen i LINDINSPECT® syns solskyddens läge, solens position och solens påverkan av fastigheten.