SPJÄLLMOTOR FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Vi har många års erfarenhet av VAV och DCV och vet därför hur kritiskt det är med driftsäkerhet och noggrannhet vid reglering. Spjällmotorerna skall reagera på allt från varierande temperatur, koldioxidhalt, närvarograd och även optimeras utifrån tryckfall i systemet och därav reglerar de väldigt ofta. Med väldigt bra upplösning löser den också en god reglernoggrannhet.

Spjällmotor av högsta kvalité 

Med mycket god upplösning löser vår själlmotor en bra reglernoggrannhet. Den är därför idealisk för motorer som måste reagera på allt från varierande temperatur, koldioxidhalt, temperatur nära noll och även optimeras utifrån tryckfallet i systemet och reglera mycket ofta. Spjällmotorn används i HVAC-system och är en motor med variabelt deplacement som har ett permanent magnetfält och drivs av likström eller växelström.

En spjällmotor är en motor med variabelt deplacement som styr mängden luft som strömmar in i byggnaden. Spjällmotorn måste reagera på allt från varierande temperatur, koldioxidhalt, temperatur nära noll och även optimeras utifrån tryckfallet i systemet. Med vår spjällmotor kan vi lösa problemet med längre livslängd. Detta uppnås eftersom den elektroniska tryckförändringen i systemet kan mätas exakt, varvid stegmotorerna är optimalt utformade för detta.

 

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN