SPJÄLLMOTOR FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Vi har många års erfarenhet av VAV och DCV och vet därför hur kritiskt det är med driftsäkerhet och noggrannhet vid reglering. Spjällmotorerna skall reagera på allt från varierande temperatur, koldioxidhalt, närvarograd och även optimeras utifrån tryckfall i systemet och därav reglerar de väldigt ofta. Vår spjällmotor har snudd på oändlig livslängd då den bygger på stegmotorteknik istället för likströmsmotor med kol som slits ned. Med väldigt bra upplösning löser den också en god reglernoggrannhet.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN