SMID - Insticksmätfläns [Cirkulär kanal, luftflöde]

SMID är en mätenhet för noggrann luftflödesmätning för de fall när mätdetaljen skall eftermonteras i befintlig kanal. Genom att klippa upp ett hål i kanalen och skruva fast en SMID kan flödet börja mätas och regleras för diverse ändamål. Mätenheten är utförd med dubbla mätrör för att kunna kontrollmäta samtidigt som regulatorn jobbar. För att möjliggöra flödesmätning även vid mycket låga lufthastigheter i kanalen har mätenheten utformas så att den ger ett bra differenstryck även vid lägre lufthastigheter.

OSB! För att flödesmätning skall bli noggrann krävs ett korrekt montage. Detta är svårt med en insticksdetalj där vinkeln mot luftströmmen inte blir helt korrekt. Önskas en noggrannare flödesmätning bör SMED användas istället.

Dimension
SMID tillverkas som standard i dimensionerna:
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630 mm

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×