SPJÄLL OCH MÄTENHETER FÖR BEHOVSSTYRD VENTILATION

Våra egenutvecklade spjäll och mätenheter är kvalitativt bra, robusta och med innovativa lösningar för låga läckflöden utan krav på starka spjällmotorer. Mätenheterna har optimerats för att ge bra k-faktorer och bra mätfunktion. Jalusispjällens uppstagade och robusta konstruktion säkerställer funktionen även med romboida kanaler.

VI HJÄLPER DIG GENOM HELA PROCESSEN