DCV-RCb - Rumsklimatstyrning

DCV-RCb är en styrenhet som består av rumsklimatsregulator RCXb, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med ett cirkulärt spjäll (Ø100-500) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

 • Avsedd för reglering av inomhusklimat med utgångspunkt från ett behovsstyrt totalt tilluftsflöde som sedan fördelas jämnt över ett antal don.
 • Avsedd att användas tillsammans med Lindinvents reaktiva tilluftsdon ISQ-M och ISQ-FM.
 • Stöd för närvaro- och behovsstyrning av tilläggskyla och tilläggsvärme i sekvens.
 • Utrustad med kanaltemperaturgivare tilluft.
 • Anslutningar för en rad externa givare.
 • Möjlighet att knyta belysningar till närvarostyrda ­belysningszoner.
 • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten.
 • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.
 • Fabrikskalibrerad flödesgivare och temperaturgivare.
 • Menystyrd driftsättning efter inloggning på regulatorn.
 • Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller via Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.

Användargränssnitt

 • Inloggning på Lindinvents centralenhet med systemprogramvaran LINDINTELL.
 • Webbverktyget LINDINSPECT.
 • Utvalda värden är tillgängliga via väggpanel DRP över CAN.
 • Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE.

Tilluftsflöden via DCV-RCb balanseras som regel via flödesstyrning DCV-BLb. Tilluftsstyrning via DCV-RCb och reaktiva don ger, i förhållande till Lindinvents aktiva don, en motsvarande fullvärdig behovsstyrning av rumsklimat men en lägre grad av flexibilitet vid behov av ombyggnad/modifiering av lokaler och deras användning.

 

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×