DCV-LCb - Labbklimatstyrning

DCV-LCb är en styrenhet för rumsklimatstyrning i ett laboratorium. Enheten består av labbklimatsregulator LCXb, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med ett cirkulärt spjäll (Ø120-500) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

Styrenheten arbetar kontinuerligt med input från givare för att i samarbete med en styrenhet för flödesbalanseringt upprätthålla börvärden för luftkvalitet och rumstemperatur i ett laboratorium.

Egenskaper
  • Används för att konstanthålla temperatur och/eller koldioxidhalt i ett laboratorie genom att reglera frånluftsflödet.
  • Genom ett funktionsval vid driftsättning kan enheten agera antingen som slav eller master i relation till övrig flödesstyrning i zonen.
  • Möjlighet till närvarostyrning av flöden och behovsstyrning av kyla och värme i sekvens.
  • Anslutningar för en rad externa givare.
  • Fabrikskalibrerad flödesgivare.
  • Möjlighet att knyta belysningar till närvarostyrda ­belysningszoner.
  • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via någon ansluten användarpanel.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.

Balansering av luftflöden i zonen sker normalt i samverkan med flödesstyrning DCV-BLb placerad på tilluftskanal.

Användargränssnitt

 

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×