DCV-CFb - Tryckstyrning med flödesmätning

DCV-CFb är en styrenhet som ­består av ­Tryckregulator med flödesmätning CFLb, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med ett cirkulärt spjäll (Ø125-500) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

Egenskaper
  • Utrustad med en tryckgivare för noggrann och snabb tryckmätning och tryckreglering.
  • Utrustad med en flödesgivare för flödesmätning.
  • Kan liksom DCV-SPb reglera till lägsta tryck i kanalen som ger tillräckligt flöde i sämst belägna don genom att avläsa donets öppningsgrad. Detta sänker ljudnivån till ett minimum. Sämst belägna don kan förflyttas till en annan del av systemet beroende på belastning.
  • Kan tryckoptimera aggregat med hjälp av ­LINDINTELL genom att öppningsgraden på spjället ökar eller ­minskar trycket på ­aggregatet.
  • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via någon ansluten användarpanel.
  • Kan anslutas via nod-ID till kommunikationsslinga (CAN) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.
  • Fabrikskalibrerad tryckgivare och flödesgivare.
  • Menystyrd driftsättning efter inloggning på regulatorn.
  • Kan kommunicera med andra system via LINDINTELL eller via Gateway NCE med Modbus TCP/RTU.
Användargränssnitt
Ingående produkter

 

Hämta dokument

Valda dokument
  • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×