DCV-BLb - Flödesstyrning

DCV-BLb är en styrenhet som ­består av ­flödesregulator FBLb, en spjällmotor och ett spjäll med mätfläns. Enheter med cirkulärt spjäll (Ø100-500 mm) levereras fabriksmonterade. För övriga spjällstorlekar levereras spjäll, mätfläns, ­spjällmotor och regulator separat.

DCV-BLb är driftsatt för antingen balansering, fast flödesstyrning, mätning eller för att fungera som slavenhet.

Egenskaper
 • Används för att antingen mäta, konstanthålla, summera eller balansera luftflöden på ett sätt som medger en stor flexibilitet vid konstruktion av anläggningar.
 • Kan ingå i en flödeszon som omfattar upp till 100 aktiva tilluftsdon eller andra styrenheter.
 • Kan addera positiv eller negativ offset vid reglering av luftflöde.
 • Genom ett funktionsval kan enheten agera slav i relation till annan samverkande flödesstyrning i zonen.
 • Har ett antal parametrar som kan ­avläsas och ställas via nätverk och/eller direkt på styrenheten via någon ansluten användarpanel.
 • Ansluts via nod-ID till ett lokalt nätverk (CAN-slinga) för åtkomst och kommunikation med andra samverkande noder.
 • Gateway NCE ansluts till det lokala nätverket för åtkomst och kommunikation med Lindinvents centralenhet eller annat överordnat system.
Användargränssnitt
 • Inloggning på server med Lindinvents systemprogramvara LINDINTELL.
 • Webbverktyget LINDINSPECT.
 • Bluetooth® för åtkomst via mobilapplikation LINDINSIDE.
 • Fast väggpanel FLOCHECK P, som kopplas trådbundet direkt till FBLb.
Ingående produkter

Hämta dokument

Valda dokument
 • Inga dokument valda
 
Inställningar för PDF
×
×